Rodinné konstelace

Jak rozumět sami sobě a svým bližním

R O D I N N É   K O N S T E L A C E


Jsou prožitkovou metodou, která zviditelňuje a harmonizuje vlivy skrytých nevědomých sil působících v rodinách a v partnerských vztazích.  1. Ukazují, jak jsme ovlivňováni osudy žijících i zemřelých členů rodiny a jak tyto vlivy často stojí za našimi neúspěchy ve vztazích s  rodiči, partnery a dětmi.

  2. Objasňují rodinné vazby, které často zásadně ovlivňují zdraví a úspěch.

  3. Pomáhají vyrovnat se s těžkými i tragickými osudy v rodinách.

  4. Otevírají nové možnosti, jak obnovit v rodině lásku, úctu a porozumění.


Rodinné konstelace pomáhají odlišit naše vlastní témata od těch, která nevědomě přebíráme od našich předků.

Pro absolvování dvoudenního semináře není třeba žádných odborných znalostí, stačí znát důležitá fakta ze života své rodiny. Nejdůležitější je však odhodlání ke změně svých životních postojů a myšlení.

Rodinné konstelace pořádám o víkendech.


Kde chybí láska a odpuštění,

tam se učíme přijímat svoji minulost srdcem a poklonit se před ní.


Úvod Uvod.html
Praktická intuice Prakticka_intuice.html
Intuitivní astrologie Intuitivni_astrologie.html
Reiki Reiki.html
Rodinné konstelace
Astrohry Astrohry.html
Individuální terapie Individualni_terapie.html
Odkazy Odkazy.html
O sobě O_sobe.html
Ceník Cenik.html
Kalendář akcí Kalendar_akci.html
Kontakty Kontakty.html
Přihláška Prihlaska.html
Ohlasy Ohlasy.html