Praktická intuice

Potřebujete pomoci zvládnout životní situace? Chcete upevnit sebedůvěru?

Cítíte vnitřní neklid a nevíte kudy kam?


Odpovědi najdete v kurzu

ŠKOLA   I N T U I C E


Projdete více než dvaceti různými technikami, ve kterých si budete intuitivně odpovídat nejen na vámi položené otázky.


Rozšíříte svou schopnost vnímání prostřednictvím svých pěti smyslů.

Naučíte se zachycovat a vykládat intuitivní vjemy.

Budete umět vědomě pracovat s intuicí.

Dozvíte se, jak pracovat se strachy.

Pochopíte, že největšího rádce, učitele a průvodce máte v sobě.


Pomocí intuice jsme schopni vnímat své nejniternější pocity, které nás spolehlivě vedou k naší jedinečnosti, k naplnění našeho životního úkolu. Intuice nás vede k hlubšímu pochopení lidského osudu.


Škola Intuice také obsahuje arteterapeutické postupy, které v procesu sebepoznávání ve zhuštěné formě vynášejí z podvědomí výpovědi o našem emočním poli.


Praktickou intuici  vyučuji formou prodlouženého víkendu, nebo devíti večerů, nebo v letním týdenním pobytu uprostřed přírody.Je to právě intuice, která nám umožňuje činit karmicky správná rozhodnutí.

(Deepak Chopra)

Úvod Uvod.html
Praktická intuice
Intuitivní astrologie Intuitivni_astrologie.html
Reiki Reiki.html
Rodinné konstelace Rodinne_konstelace.html
Astrohry Astrohry.html
Individuální terapie Individualni_terapie.html
Odkazy Odkazy.html
O sobě O_sobe.html
Ceník Cenik.html
Kalendář akcí Kalendar_akci.html
Kontakty Kontakty.html
Přihláška Prihlaska.html
Ohlasy Ohlasy.html